Uncategorized

สีทาบ้าน มีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร | Space Infinity

สีทาบ้าน มีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร

หลายท่านคงไม่อยากให้ผนังบ้านทั้งภายในและภายนอกของตัวเองเป็นผนังซีเมนต์โล่งๆ โดยไม่ทาสีอะไรเลยเป็นแน่แท้ สีทาบ้าน จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการตกแต่งบ้าน โดยสีทาบ้านมีประโยชน์หลายด้าน เช่น การตกแต่งบ้านทั้งภายในและภายนอกให้ดูสวยงาม ป้องกันความร้อน ป้องกันคราบสกปรกต่างๆ ฯลฯ การจะเลือกใช้สีทาบ้านนั้น (more…)

By eustace, ago