Uncategorizedคุยเรื่องบ้านๆ

ส่วนต่อเติมทรุดตัว ปัญหาโลกแตก!? ป้องกันอย่างไรดี?

ส่วนต่อเติมทรุดตัว ปัญหาโลกแตก!? ป้องกันอย่างไรดี?

ส่วนต่อเติมทรุดตัว ปัญหาโลกแตก!? ป้องกันอย่างไรดี?

ทำไมส่วนต่อเติมถึงทรุด

ส่วนต่อเติมทรุดตัว มักเกิดจากส่วนต่อเติมใหม่ที่ใช้เสาเข็มขนาดเล็กและสั้นกว่าเสาเข็มของตัวบ้านเดิม(เนื่องจากไม่สามารถใช้ปั้นจั่นเข้าไปตอกเสาเข็มขนาดใหญ่ได้) จึงทำให้เกิดความแตกต่างของระบบฐานรากและทรุดตัวไม่พร้อมกันสิ่งที่จะตามมาคือรอยแตกร้าวหรือรอยแยกระหว่างสองอาคาร

ส่วนต่อเติมทรุดตัว

การต่อเติมอย่างถูกวิธี

การออกแบบโครงสร้างส่วนต่อเติมให้ถูกต้องที่สุดคือ ทำโครงสร้างส่วนต่อเติมแยกออกจากโครงสร้างตัวบ้านเดิม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ เสาเข็ม ฐานราก เสา คาน และ โครงสร้างหลังคา โดยการทำโครงสร้างใหม่ให้แนบชิดกับตัวบ้านเดิมก็จะทำให้ดูเหมือนว่าเป็นบ้านหลังเดียวกัน หากทำโครงสร้างส่วนต่อเติมเชื่อมต่อกับส่วนโครงสร้างเดิมแล้ว เมื่อส่วนต่อเติมทรุดก็จะไปดึงโครงสร้างบ้านเดิมลงมาด้วย ซึ่งวิธีแก้ไขเรื่องนี้จะต้องทุบรื้อหรือตัดส่วนต่อเติมให้ขาดออกจากตัวบ้านหลัก เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะตามมามากขึ้นทำให้ทางเจ้าของของบ้านเสียทั้งเวลาและเงินทองโดยใช่เหตุ

การต่อเติมอย่างถูกวิธี

ติดต่อเรา

facebook
Line
spaceinfinity.info@gmail.com